Látogasson el üzletünkbe - 1066 Budapest, Jókai utca 5. (az Oktogontól 2 perc séta - térkép link itt )

Üzletünk nyitvatartásaHétfő: ZÁRVAKedd, Szerda, Csütörtök, Péntek: 11:00 - 18:00Szombat: 10:00 - 14:00

 Kérdése van? +36-1-951-0251

Törzsvásárlói program szabályzat

Törzsvásárlói  szabályzat1. A Törzsvásárlói kártya

A Gyöngyösláda Bt. által üzemeltetett Gyöngysziget boltban és webáruházban vásárlók részére az alábbi szabályzat feltételei szerint kiállított Törzsvásárlói Kártya alapvetően egy olyan vevőjutalmazási rendszer, amelyben kizárólag a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelő vásárlók vehetnek részt (a továbbiakban: Vásárlók), akik a törzsvásárlói hűségpontok révén minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

A Gyöngysöláda Bt. lehetővé teszi, hogy Vásárlói a jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és Törzsvásárlói Kártyához (a továbbiakban: kártya) jussanak.

2. A kártya kibocsátása, használatának szabályai

2.1 A kártyát a Gyöngysziget dolgozói állítják ki. A kártya átvételével a Vásárló jelen szabályzat hatálya alá esik és köteles jelen szabályzatnak megfelelően használni a kártyát.

2.2. A Gyöngyösláda Bt. nem ellenőrzi, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az ebből eredő esetleges visszaélések miatti igények a Gyöngyösláda Bt-vel szemben nem érvényesíthetők.

2.3. A programban való részvétel feltételei webáruházi (2.3.1), illetve bolti (2.3.2) vásárlás esetén:

2.3.1. 20.000,- (azaz húszezer forint) felett 5% kedvezményt adunk a következő vásárlástól számítva minden újabb megrendelésnél.

Nem szükséges ezt az összeget egyszerre elkölteni webáruházunkban, a rendelések összeadódnak. Amint egy vásárló átlépi a 20.000,- forintos összeghatárt a következő rendelésétől kezdve megilleti az 5% kedvezmény.

Összesen 40.000,- (azaz negyvenezer forint) elköltése után, a következő megrendeléstől számítva 8%-ra emelkedik a kedvezmény.

  Személyes vásárláskor a Vásárlónak kell jeleznie, ha interneten is vásárol és részt szeretne venni Törzsvásárlói programunkban. Kérjük, ha személyesen is gyűjtött pecséteket, azt a rendelésnél jelezni szíveskedjen, hogy a rendszerben rögzíteni tudjuk. (ez esetben kérjük a törzsvásárló kártya pecsétes oldalának képét e-mailben elküldeni).

Amint a vásrárló eléri bármely kedvezményt a boltban illetve a webáruházban történő vásárlásainál is minden esetnen levonjuk a kedvezményt. Kivétel ez alól az akciós termékek köre.

Webáruházban történő vásárlásnál, regisztrált vásárlóknál (2022.03.01-től) rendszerünk a kedvezményt automatikusan levonja. Minden terméknél megjelenik a kedvezmény mértéke. Ha a vásárlásnál a kedvezmény belépést követően nem látható kérjük jelezze az info@gyongysziget.hu e-mail címre

Amennyiben a vásárló regisztráció nélkül rendel a kedvezményt nem tudjuk automatikusan levonni, a kedvezmény a rendeléskor sem látható.

Kérjük, ha webáruházunkban vásárolnak és a kedvezményt szeretnék igénybe venni, hogy első vásárlás előtt küldjék el e-mail-ben törzsvásárlói kártyájuk képét, hogy a kedvezményt a rendszerben rögzíteni tudjuk.

Amennyiben valaki nem nem kíván részt venni Törzsvásárlói programunkban, rendeléskor jelezni kell azt.

2.3.2. Minden elköltött 2.000,- (azaz kétezer forint) után névre szóló törzsvásárlói kártyájára egy bélyegző kerül. Tíz pecsét összegyűjtése után 5% kedvezményt adunk a következő vásárlások összegéből. Újabb 10 pecsét (10x2.000,- forint) összegyűjtése után a kedvezmény, a következő vásárlástól kezdve 8%-ra emelkedik.

2.4. A törzsvásárlói kártya a kibocsátástól számítva határozatlan ideig érvényes. A kedvezményre való jogosultságot a törzsvásárlói kártya felmutatásával lehet igazolni. A kedvezményre csak a kártya tulajdonosa jogosult. A kártyák nem ruházhatók át.

2.5. A kártyák sorszámozottak és a Gyöngyösláda Bt. nyílvántartást vezet a kibocsátott kártyákról.

2.6. A kártyát az azon szereplő kedvezmény érvényesítéséhez a boltban történő fizetés ELŐTT be kell mutatni a Gyöngyösláda Bt kasszában dolgozó munkatársának.

3. A kártya pótlása

A Gyöngyösláda Bt az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor kérésre új kártyát állít ki.

4. Kedvezmények

A kártya a 2.3. pont alatti kedvezményekre jogosít. A kedvezmények akciós termékekre, „többet olcsóbban” kategóriában szereplő termékekre nem vonatkoznak és egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze.

5. A kártya letiltása

5.1. A Gyöngyösláda Bt munkatársai kérhetik a kártyával kedvezményt érvényesíteni kívánó személytől személyazonossága bármely módon történő igazolását. Ennek megtagadása esetén a kedvezmény érvényesítése megtagadható.

5.2. A Gyöngyösláda Bt. jogosult a kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos törzsvásárlói részvételét felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt,függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos vétkes volt-e vagy sem.

6. A kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

6.1. A kártyaigényléssel a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira), illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a Gyöngyösláda Bt. adatkezelést és feldolgozást hajtson végre.

6.2. A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési hozzájárulását a Gyöngyösláda Bt-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a kártyabirtokos az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi a  törzsvásárlói programban való részvételt, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a törzsvásárlói programban való részvétel felmondását jelenti a  kártyabirtokos részéről.

6.3. A kártyabirtokosok adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett Gyöngyösláda Bt-nél kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag a Gyöngyösláda Bt. kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) harmadik személyek részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

6.4. A Gyöngyösláda Bt. a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Törzsvásárlói Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A törzsvásárlói kártya-szabályzat megszűnésétől számított 6 hónap elteltével a kártyabirtokosok adatait a Gyöngyösláda Bt törli.

6.5. A Gyöngyösláda Bt kiejelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A megadott adatok közül a név- és cím adatot kizárólag tájékozató levelek, vagy a törzsvásárlói kártyát érintő változások esetén használja fel a kártyabirtokos mielőbbi tájékoztatása érdekében.

7. Felelősség

7.1. A Gyöngyösláda Bt. a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférésért.

7.2. A Gyöngyösláda Bt. nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

8. Reklamáció-ügyintézés,

8.1. Amennyiben a kártyabirtokosnak a kártyahasználattal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, azt a Gyöngyösláda Bt-nek kell jeleznie.

8.2. A kártyabirtokos azonnal az üzlethelyiségben, illetve az info@gyongyoslada.hu címre küldött levélben teheti meg reklamációját.

9. A program módosítása és befejezése

9.1. A Gyöngyösláda Bt. jogosult a Törzsvásárlói Programot a kártyabirtokosok 30 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés megtörténtét követő naptól kezdve a pecsétek kibocsátása megszűnik és az értesítésben közölt ideig csak a kedvezmény érvényesítésére van mód.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A kártyabirtokos belépése a Törzsvásárlói Programba díjmentes.

10.3. A kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a Gyöngyösláda Bt. üzlethelyiségében és honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik. A Törzsvásárlói kártya szabályzat üzletünkben és web-oldalunkon (www.gyongysziget.hu) megtalálhatók.

 

Törzsvásárlói programunk 2009.10.15-én indul és visszavonásig érvényes.

Cégünk fenntartja a változtatás jogát.